Tag Archive for: فرایند تولید

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها

(هدف ۵) تصمیم‌گیری درباره‌ی مشخصه‌های فرایند و ابزارهای مورد نیاز

(هدف ۴) کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با هزینه‌ها، زمانبندی، و ریسک‌های پروژه

فاز ساخت

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

تماس با ما

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?