Tag Archive for: فاز انتقال

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار)

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران

دستاوردها

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

تماس با ما

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?